РЕКЛАМНА ТАРИФА (BGN)

Цени за излъчване  (BGN)

Време на излъчване Стойност (BGN)

за един спот 30″ 

Стойност (BGN)

за един спот 30″

(Юни, Юли, Август)

7.00-10.00 80 90
10.00-12.00 50 60
12.00-14.00 50 60
14.00-18.00 45 50
18.00-20.00 105 110
20.00-24.00 110 125

Обемна отстъпка

ОТ (BGN) ДО (BGN) %
1 000 ЛЕВА 10 000 ЛЕВА 5%
10 000 ЛЕВА 25 000 ЛЕВА 10%
25 000 ЛЕВА 50 000 ЛЕВА 15%